Kierownik Zakładu:

     
dr hab. Wacław Makowski

e-mail: makowski@chemia.uj.edu.pl

tel. 12 686 24 71

C2-20  

 

Pracownicy Zakładu:

     
dr Paweł Bernard e-mail: pawel.bernard@uj.edu.pl
tel. 12 686 24 32
D2-03  
dr Małgorzata Krzeczkowska e-mail: krzeczko@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 24 30
D2-01  
dr Iwona Maciejowska e-mail: maciejow@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 24 30
D2-01  
dr Ewa Odrowąż e-mail: odrowaz@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 24 32
D2-03  
dr hab. Joanna Hetmańczyk e-mail: serwonsk@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 24 31
D2-02  
dr hab. Elżbieta Szostak e-mail: szostak@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 24 54
D2-30  
dr Paweł Broś e-mail: bros@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 24 47
D2-23  
Adres pocztowy:

Wydział Chemii UJ
Zakład Dydaktyki Chemii
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków