Warsztaty maturalne z chemii „Ostatni Dzwonek przed Maturą" to 10 spotkań tematycznych, w czasie których omawiany jest cały zakres materiału obowiązujący na egzaminie maturalnym z chemii. Warsztaty odbywają się w wybrane soboty (październik - kwiecień) o godzinie 10.00 w budynku Wydziału Chemii UJ (Gronostajowa 2, 30-387 Kraków, Polska) według następującego planu:

Wykład dotyczący najważniejszych zagadnień z omawianego działu. Przedstawione zostaną również przykładowe zadania z arkuszy maturalnych oraz najczęściej popełniane błędy. Czas trwania wykładu to około 60 do 110 minut.

Pokazy doświadczeń chemicznych związanych bezpośrednio z tematyką omawianą podczas wykładu.

Ćwiczenia, podczas których uczniowie, podzieleni na kilkunastoosobowe grupy, będą rozwiązywać specjalnie dla nich przygotowane autorskie zadania. Zostaną one ułożone w taki sposób, aby zapewnić gruntowne powtórzenie wiadomości z zakresu omawianego działu. Pozwolą również maturzystom na oswojenie się ze specyfiką zadań egzaminu maturalnego. Czas trwania ćwiczeń to około 135 minut.

Samodzielna praca uczniów. Uczniowie otrzymają zadania, które następnie będą rozwiązywać samodzielnie w domu.

Szczegółowe informacje na temat warsztatów, rejestracji oraz zakresu realizowanego materiału znajduje się na stronie warsztatów: https://maturachemiauj.wordpress.com/

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy maturauj@chemia.uj.edu.pl

 

Zdjęcia z zajęć: