Studia podyplomowe

Studia podyplomowe "Chemia dla nauczycieli"

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia do nauczania chemii, ukończyły studia magisterskie i posiadają uprawnienia do nauczania innych (pokrewnych) przedmiotów. Program studiów jest zgodny z obowiązującymi od stycznia 2012 roku standardami kształcenia nauczycieli.

Czas trwania:

3 semestry - 435 godzin (60 pkt. ECTS) w tym 60 godz. praktyk (konieczność odbycia praktyk wynika z rozporządzenia MNiSW)

Ramowy program studiów oraz szczegółowy opis kursów.

Opłata za całe studia:
4000 zł - płatne w 3 ratach (semestr I - 1500 zł, semestr II - 1500 zł, semestr III - 1000 zł)

Kierownik Studiów:
dr Paweł Bernard
tel.: 12 686 24 32
pawel.bernard@uj.edu.pl

Zajęcia odbywają się na Wydziale Chemii UJ ul. Gronostajowa 2, Kraków, w wybrane piątki 13:45-20:30 oraz wybrane soboty 8:00-14:45.

Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2018 (szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany we wrześniu).


Zajęcia obejmują wykłady, seminaria, ćwiczenia laboratoryjne i komputerowe.

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019: 04.06.2018 - 21.09.2018​

Wymagane dokumenty:
  1. Podanie (plik Word, plik .pdf)
  2. Kwestionariusz osobowy (plik .pdf)
  3. 1. zdjęcie
  4. Odpis Dyplomu

Dokumenty można składać osobiście lub wysyłać pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Chemii UJ
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków

(pokój nr D0-03)
tel.: 12 686 27 58

Dziekanat czynny: poniedziałek – piątek 10.00 – 14.00

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Koumunikat MNiSW w sprawie kształcenia nauczycieli w związku ze zmianami w systemie oświaty.