Studia podyplomowe

Studia podyplomowe "Chemia dla nauczycieli"

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia do nauczania chemii, ukończyły studia magisterskie i posiadają uprawnienia do nauczania innych (pokrewnych) przedmiotów. Program studiów jest zgodny z obowiązującymi od stycznia 2012 roku standardami kształcenia nauczycieli.

Czas trwania:

3 semestry - 435 godzin (60 pkt. ECTS) w tym 60 godz. praktyk (konieczność odbycia praktyk wynika z rozporządzenia MNiSW)

Ramowy program studiów oraz szczegółowy opis kursów.

Opłata za całe studia:
4000 zł - płatne w 3 ratach (semestr I - 1500 zł, semestr II - 1500 zł, semestr III - 1000 zł)

Kierownik Studiów:
dr Paweł Bernard
tel.: 12 686 24 32
pawel.bernard@uj.edu.pl

Zajęcia odbywają się na Wydziale Chemii UJ ul. Gronostajowa 2, Kraków, w wybrane piątki 13:45-20:30 oraz wybrane soboty 8:00-14:45.

Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2017 (szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany we wrześniu).


Zajęcia obejmują wykłady, seminaria, ćwiczenia laboratoryjne i komputerowe.

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018: rekrytacja zakończona

Wymagane dokumenty:
  1. Podanie (plik Word, plik .pdf)
  2. Kwestionariusz osobowy (plik Word, plik .pdf)
  3. 1. zdjęcie
  4. Odpis Dyplomu
  5. Kserokopia dowodu osobistego

Dokumenty można składać osobiście lub wysyłać pocztą na adres:

Dziekanat Wydziału Chemii UJ
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków

(pokój nr D0-03)
tel.: 12 686 27 58

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.