Studia podyplomowe

Studia podyplomowe "Chemia dla nauczycieli"

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia do nauczania chemii, ukończyły studia magisterskie i posiadają uprawnienia do nauczania innych (pokrewnych) przedmiotów. Program studiów jest zgodny z obowiązującymi od sierpnia 2019 roku standardami kształcenia nauczycieli. Absolwenci kierunku uzyskują uprawnienia do nauczania chemii na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

Czas trwania:

3 semestry - 300 godzin (35 pkt. ECTS) w tym 90 godz. praktyk (konieczność odbycia praktyk wynika z rozporządzenia MNiSW)

Ramowy program studiów

Opłata za całe studia:
4500 zł - płatne w 3 ratach (semestr I - 1500 zł, semestr II - 1500 zł, semestr III - 1500 zł)

Kierownik Studiów:
dr Paweł Bernard
tel.: 12 686 24 32
pawel.bernard@uj.edu.pl

Zajęcia odbywają się na Wydziale Chemii UJ ul. Gronostajowa 2, Kraków, w wybrane soboty (8.00-14.45) i niedziele (8.00-13.00).

Zajęcia rozpoczynają się w październiku 2020 (szczegółowy harmonogram zostanie opublikowany we wrześniu).


Zajęcia obejmują wykłady, konwersatoria, ćwiczenia laboratoryjne i komputerowe.

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 trwa od 01.06.2020 do 18.09.2020 i jest prowadzona przez system IRK: irk.uj.edu.pl

Informacje dotyczące procedury rekrutacji.


Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.