Każdego roku pracownicy Zakładu Dydaktyki Chemii UJ we współpracy z Sekcją Dydaktyczną Polskiego Towarzystwa Chemicznego organizują konferencję (Sesję Naukową) dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Podczas obrad poruszane są aktualne problemy z zakresu dydaktyki przedmiotów przyrodniczych. Nauczyciele uczestniczący w spotkaniu mają możliwość prezentacji swoich osiągnięć podczas sesji posterowej. Streszczenia opracowań drukowane są  w postaci materiałów zjazdowych. Co roku przyjeżdzają do nas nauczyciele ze wszystkich zakątków naszego kraju.

Komitet organizacyjny:

Przewodnicząca:

 •     prof. dr hab. Anna Migdał-Mikuli

Członkowie:

 •     dr Paweł Bernard
 •     dr Paweł Broś
 •     dr Karol Dudek
 •     dr Joanna Hetmańczyk
 •     dr Małgorzata Krzeczkowska
 •     dr Iwona Maciejowska
 •     dr Ewa Odrowąż
 •     dr Elżbieta Szostak
 •     mgr Kinga Orwat
 •    


Dodatkowo w organizacji poszczególnych Sesji biorą udział inni pracownicy i doktoranci Wydziału Chemii UJ.