Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Chemicznej
znajduje się tutaj.