Program Studiów

 

 

Nazwa modułu kształcenia

 

forma zajęć[1]

O/F[2]

liczba godz. kontaktowych

ECTS

1

Chemia nieorganiczna

W, Ć, S, E

O

60

8

2

Chemia organiczna z elementami biochemii

W, Ć, S, E

O

75

10

3

Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej

W, Ć, S, E

O

60

8

4

Osiągnięcia współczesnej chemii

W, S

O

45

6

5

Podstawy chemii dla nauczycieli

Ć, S,

O

30

4

6

Dydaktyka chemii

W, Ć, S

O

60

8

7

Technologia informacyjna w nauczaniu chemii

Ć, S

O

20

3

8

Elementy ekologii i ochrony środowiska

W

O

15

2

9

Historia nauk przyrodniczych

W

O

15

2

10

Praktyka szkolna

P

O

60

9

 

SUMA

 

 

440

60

 


[1] W - wykład, Ć - ćwiczenia, S - seminarium, E - e-ćwiczenia, P - praktyka

[2] O - przedmiot obowiązkowy, F - przedmiot fakultatywny

Plan studiów (liczba godzin zajęć)

 

Warunki ukończenia studiów i uzyskania świadectwa ukończenia studiów:

1. Uzyskanie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów i praktyki szkolnej.

2. Pozytywna ocena ze wszystkich egzaminów przedmiotowych.

3. Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego. Do egzaminu mogą przestąpić tylko osoby, które spełniły pkt. 1 i 2.