Nad programem studiów czuwa Rada Programowa w składzie:

  • dr Paweł Bernard (przewodniczący)
  • prof. dr hab. Anna Migdał-Mikuli
  • dr Zofia Kluz
  • dr Iwona Maciejowska
  • dr Ewa Odrowąż
  • dr Michał M. Poźniczek