Roczna prenumerata Niedziałek to koszt 40 zł - prenumeratorzy otrzymują pocztą wszystkie cztery numery z danego roku, koszt wysyłki jest wliczony w cenę.

Niedziałki można zaprenumerować dokonując wpłaty na konto:

  • przekazem pocztowym -  blankiet wpłaty
    Bardzo prosimy o dokładny i czytelny adres odbiorcy czasopisma z podaniem numeru kodu pocztowego oraz - w razie potrzeby wystawienia faktury - NIP.
    Brak pełnych danych może uniemożliwić realizację zamówienia.
  • przelewem elektronicznym na konto:

Fundacja "PRO CHEMIA" przy Wydziale Chemii UJ
30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 2
Nr konta: 93 1600 1039 1878 3379 2000 0001
BGŻ BNP PARIBAS
Tytuł przelewu: Niedziałki rocznik ....

Uwaga! Jeżeli adres korespondencyjny odbiorcy jest inny niż adres przypisany do konta bankowego, proszę przesłać poprawny adres e-mailem do: dra Michała Poźniczka , w tytule proszę wpisać: Niedziałki prenumerata.

Można również zamówić wcześniejsze roczniki Niedziałek w cenie:

  • 1999-2001 - 15 zł
  • 2002-2011 - 20 zł
  • 2012-2018 - 28 zł
  • od 2019 - 40 zł