Jak zdobyć uprawnienia do nauczania chemii w szkole?

Studenci kierunków: Chemia, Chemia medyczna, Ochrona środowiska, Biochemia, aby zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela chemii w szkole muszą przed uzyskaniem tytułu magistra ukończyć szereg kursów w Studium Pedagogicznym UJ i Zakładzie Dydaktyki Chemii. Radzimy rozpocząć przygotowanie pedagogiczne jak najwcześniej (np. III roku studiów licencjackich), by zbyt dużo zajęć nie zbiegło się w jednym czasie.

Program kursu jest zgodny ze  standardami kształcenia nauczycieli. Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli (w tym kierunek ukończonych studiów) określa rozporządzenie. Studentów kierunków innych niż chemia zachęcamy do zapoznania się szczególnie z & 3.1 pkt. 2.

Kursy obowiązkowe:

1. W Studium Pedagogicznym UJ:

a)  ogólne przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne – dwa kursy po 45 godz.

b)  przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne do nauczania w szkolnictwie podstawowym – dwa kursy po 30 godz.

c) przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne do nauczania w szkolnictwie ponadpodstawowym – dwa kursy po 30 godz.

Zachęcamy do rozpoczęcia realizacji kursów psychologii i pedagogiki w trakcie studiów licencjackich, kursy z dydaktyki muszą być realizowane na studiach II stopnia ze względów formalnych

Uwaga:  Procedura rejestracji w SPUJ na rok 2017/18 została opisana na stronie: www.sp.uj.edu.pl/studia/stacjonarne.

2. W Zakładzie Dydaktyki Chemii, Wydział Chemii UJ

c) Podstawy dydaktyki – seminarium 30 godz. (semestr zimowy, I rok, studia II stopnia)

d) Podstawy chemii dla nauczycieli - wykład 30 godzin (semestr letni, I rok, studia II stopnia)

e) Dydaktyka chemii A - ćwiczenia  45 godz., w tym 15 godz. praktyki w szkole (semestr letni, I rok, studia II stopnia)

f) Dydaktyka chemii B - ćwiczenia  45 godz.,  w tym 15 godz. praktyki w szkole (semestr zimowy, II rok, studia II stopnia)

g) Kurs specjalistyczny  - ćwiczenia  15 godz., jeden z kursów dydaktycznych do wyboru (semestr letni, I lub II rok, studia II stopnia)

h) Praktyka w szkole – 120 godz.

Harmonogram zajęć :

Rok i semestr studiów

Dydaktyka Chemii

Psychologia i pedagogika

Studia I stopnia (licencjackie)

Rok III

a) ogólne przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne
– dwa kursy  po 45 godz.

b) przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne do nauczania w szkolnictwie podstawowym
– dwa kursy  po 30 godz.

c) przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne do nauczania w szkolnictwie ponadpodstawowym
– dwa kursy  po 30 godz.

 

 

Zachęcamy do rozpoczęcia realizacji kursów psychologii i pedagogiki w trakcie studiów licencjackich,
kursy z dydaktyki muszą być realizowane na studiach II stopnia ze względów formalnych

Studia II stopnia (magisterskie)

 

Rok I

semestr 1

c) Podstawy dydaktyki
– seminarium 30 godz.

Rok I

semestr 2

d) Podstawy chemii dla nauczycieli
– wykład 30 godz.

e) Dydaktyka chemii A
– ćwiczenia  45 godz.

Od września

h) Praktyka 120 godz.

Rok II

semestr 1

f) Dydaktyka chemii B
– ćwiczenia  45 godz.

Rok II

semestr 2

g) Kurs specjalistyczny
– ćwiczenia  15 godz. (Kurs do wyboru)