Jak zdobyć uprawnienia do nauczania chemii w szkole?

Poniższe informacje dotyczą studentów studiów I stopnia (licencjackich) prowadzonych na Wydziale Chemii UJ, którzy rozpoczynają przygotowanie do zawodu  nauczyciela chemii w roku akademickim 2019/2020.

Studenci kierunków: Chemia i Chemia medyczna mogą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej zgodnie ze  standardami kształcenia nauczycieli z 25.07.2019.
Przygotowanie zostało rozłożone na 4 lata studiów (II - V rok) i składa się z  szeregu kursów realizowanych w Studium Pedagogicznym UJ oraz Zakładzie Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii UJ. Kolejność realizacji kursów jest istotna.

Przed rejestracją na kursy realizowane przez Studium Pedagogiczne UJ, należy złożyć do Dziekana ds. studenckich prośbę o zgodę na realizowanie bloku zajęć psychologiczno-pedagogicznych dla nauczycieli.

1. W Studium Pedagogicznym UJ realizowane są kursy (szczegóły na stronie http://www.sp.uj.edu.pl/studia/stacjonarne):

  • Pedagogika dla nauczycieli I, II i III (w sumie 90 godz., podzielone na trzy części po 30 godz. każda).
  • Psychologia dla nauczycieli –  I, II i III (w sumie 90 godz., podzielone na trzy części po 30 godz. każda)
  • Komunikacja. Emisja głosu (15 godz.).

Procedura rejestracji w SPUJ na rok 2019/120 została opisana na stronie: http://www.sp.uj.edu.pl/studia/stacjonarne/rekrutacja.

2. W Zakładzie Dydaktyki Chemii, Wydział Chemii UJ realizowane są kursy:

na studiach licencjackich

a) Podstawy dydaktyki – 45 godz.
b) Dydaktyka chemii I -  60 godz., w tym 30 godz. laboratorium
c) Technologia informacyjno-komunikacyjna w nauczaniu chemii - 15 godz.

na studiach magisterskich

d) Dydaktyka chemii II - 75 godz.,  w tym 45 godz. praktyki w szkole
e) Dydaktyka chemii III - 45 godz,
f) Elementy pomiaru dydaktycznego w praktyce - 15 godz.
g) Praktyka dydaktyczna w szkole – 105 godz. w tym  praktyka pedagogiczno-psychologiczna (30 godz.).

Rejestracja na poszczególne kursy zgodnie z poniższym harmonogramem poprzez system USOS.
Prosimy o zgłoszenie chęci realizacji przygotowania dydaktycznego do koordynatora na adres: pawel.bernad@uj.edu.pl w terminie do 16.09.2019.

Harmonogram:

lp

rok studiów

semestr

Przedmiot

Studia licencjackie

rodzaj zajęć dydaktycznych

liczba godzin

1

II

4

Podstawy dydaktyki

seminarium/ćwiczenia

45

2

III

5 i 6

Dydaktyka chemii I

konwersatorium/lab

60

3

III

6

Technologia informacyjno-komunikacyjna w nauczaniu chemii

laboratoria

15

         

 

lp

rok studiów

semestr

Przedmiot

Studia magisterskie

rodzaj zajęć dydaktycznych

liczba godzin

1

I

1 i 2

Dydaktyka chemii II

ćwiczenia/praktyka

75

2

II

3

Dydaktyka chemii III

ćwiczenia

45

3

II

4

Elementy pomiaru dydaktycznego w praktyce

laboratoria

15

4

II

3/4

wrzesień

Praktyka dydaktyczno-pedagogiczna

praktyka

105

         

 

 

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu: pawel.bernard@uj.edu.pl

 
Studenci I roku studiów II stopnia, którzy w roku akademicki 2019/2020 rozpoczynają przygotowanie do zawodu nauczyciela realizują zajęcia w nowym trybie, ale indywidualną ścieżką.