Jak zdobyć uprawnienia do nauczania chemii w szkole?

Poniższe informacje dotyczą studentów studiów I stopnia (licencjackich) prowadzonych na Wydziale Chemii UJ, którzy rozpoczynają przygotowanie do zawodu  nauczyciela chemii w roku akademickim 2019/2020.

Studenci kierunków: Chemia i Chemia medyczna mogą zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela chemii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej zgodnie ze  standardami kształcenia nauczycieli z 25.07.2019.
Przygotowanie zostało rozłożone na 4 lata studiów (II - V rok) i składa się z  szeregu kursów realizowanych w Studium Pedagogicznym UJ oraz Zakładzie Dydaktyki Chemii Wydziału Chemii UJ. Kolejność realizacji kursów jest istotna.

Przed rejestracją na kursy realizowane przez Studium Pedagogiczne UJ, należy złożyć do Dziekana ds. studenckich prośbę o zgodę na realizowanie bloku zajęć psychologiczno-pedagogicznych dla nauczycieli.

1. W Studium Pedagogicznym UJ realizowane są kursy (szczegóły na stronie http://www.sp.uj.edu.pl/studia/stacjonarne):

 

rok studiów

semestr

przedmiot

rodzaj zajęć dydaktycznych

liczba godzin

Studia

I stopnia

II

3

Pedagogika dla nauczycieli I

konwersatorium

30

II

3

Psychologia dla nauczycieli I

konwersatorium

30

II

4

Pedagogika dla nauczycieli II

konwersatorium

30

II

4

Psychologia dla nauczycieli II

konwersatorium

30

W dowolnym terminie

(kurs obowiązkowy)

Komunikacja. Emisja głosu

ćwiczenia

15

Studia II stopnia

 

II

4

Pedagogika dla nauczycieli III

konwersatorium

30

II

4

Psychologia dla nauczycieli III

konwersatorium

30

 

Procedura rejestracji w SPUJ na rok 2019/120 została opisana na stronie: http://www.sp.uj.edu.pl/studia/stacjonarne/rekrutacja.

2. W Zakładzie Dydaktyki Chemii, Wydział Chemii UJ realizowane są kursy:

 

rok studiów

semestr

przedmiot

rodzaj zajęć dydaktycznych

liczba godzin

Studia

I stopnia

II

4

Podstawy dydaktyki

seminarium i ćwiczenia

45

III

5

Dydaktyka chemii I

konwersatorium

30

III 6 Dydaktyka chemii I laboratorium 30

III

6

Technologia informacyjno-komunikacyjna w nauczaniu chemii

laboratorium komp.

15

Studia

II stopnia

I

1

Dydaktyka chemii II

ćwiczenia i praktyka

45

I 2 Dydaktyka chemii II praktyka 30
I/II

2/3

wrzesień

Praktyka dydaktyczno-pedagogiczna praktyka 105
II

3

Dydaktyka chemii III

ćwiczenia

45

II

4

Elementy pomiaru dydaktycznego w praktyce

laboratoria

15

 

Prosimy o zgłoszenie chęci realizacji przygotowania dydaktycznego do koordynatora na adres: pawel.bernad@uj.edu.pl w terminie do 16.09.2019.

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu: pawel.bernard@uj.edu.pl

 
Studenci I roku studiów II stopnia, którzy w roku akademicki 2019/2020 rozpoczynają przygotowanie do zawodu nauczyciela realizują zajęcia w nowym trybie, ale indywidualną ścieżką.