Kierownik Zakładu:

     
dr hab. Wacław Makowski

e-mail: makowski@chemia.uj.edu.pl

tel. 12 686 24 71

C2-20  

 

Pracownicy Zakładu:

     
dr Paweł Bernard e-mail: pawel.bernard@uj.edu.pl
tel. 12 686 24 32
D2-03  
dr Małgorzata Krzeczkowska e-mail: krzeczko@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 24 30
D2-01  
dr Iwona Maciejowska e-mail: maciejow@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 24 30
D2-01  
dr Ewa Odrowąż e-mail: odrowaz@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 24 32
D2-03  
dr hab. Joanna Hetmańczyk e-mail: serwonsk@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 24 31
D2-02  
dr hab. Elżbieta Szostak e-mail: szostak@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 24 54
D2-30  
dr Karol Dudek-Różycki e-mail: dudekk@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 25 87,  12 686 24 47
D2-23      
dr Paweł Broś e-mail: bros@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 24 47
D2-23      

dr Kinga Orwat

e-mail: kinga.orwat@uj.edu.pl
tel.: 12 686 24 47
D2-23  
       

 

Emerytowani Pracownicy Zakładu:

     
prof. dr hab. Anna Migdał-Mikuli e-mail: migdalmi@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 2431
D2-02  
dr Maria Kanas tel.: 12 686 2447    
dr Zofia Kluz e-mail: kluz@chemia.uj.edu.pl
tel.: 12 686 2447, 12 686 2563
   
dr Krystyna Łopata tel.: 12 686 2447    
dr Michał M. Poźniczek tel.: 12 686 2447, 12 686 2563    

 

Adres pocztowy:

Wydział Chemii UJ
Zakład Dydaktyki Chemii
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków