Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej jest organizowany od roku 1988 przez pracowników Wydziału Chemii UJ oraz Fundację PRO CHEMIA przy Wydziale Chemii UJ.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów chemią oraz umożliwienie im sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności. Udział w Konkursie nie wymaga tak zaawansowanej wiedzy chemicznej jak w przypadku Olimpiady Chemicznej. Poziom wymagań jest zgodny z podstawą programową nauczania chemii dla III i IV etapu edukacyjnego.

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów klas II i klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych. Konkurs jest dwuetapowy, etap pierwszy odbywa się w pięciu okręgach:

 

Okręg

Miejsce zawodów

Osoba odpowiedzialna

krakowski

Wydział Chemii UJ
ul. Gronostajowa 2

dr Karol Dudek-Różycki

nowotarski

I LO w Nowym Targu
pl. Krasińskiego 1

mgr Justyna Pałka

olkuski

I LO w Olkuszu
ul. Polna 8

mgr Janina Lasota

tarnowski

VII LO w Tarnowie
ul. Staszica 8

mgr Bożena Szczucińska-Ślęzak

wadowicki

I LO w Wadowicach
ul. Mickiewicza 16

mgr Janina Mleczko

Drugi etap odbywa się na Wydziale Chemii UJ.

 

Zwycięzcy konkursu otrzymują atrakcyjne nagrody rzeczowe, a laureaci nagrody książkowe.

Laureaci z klas maturalnych otrzymują „indeksy" na studia na Wydziale Chemii UJ na kierunkach: Chemia, Chemia medyczna i Ochrona środowiska.

W skład komitetu organizacyjnego Konkursu wchodzą pracownicy i doktoranci Wydziału Chemii UJ:

Przewodniczący:

dr Karol Dudek-Różycki

Członkowie Komitetu:

 

dr hab. Wacław Makowski

dr Paweł Broś

dr hab. Joanna Hetmańczyk

dr hab. Agnieszka Kyzioł

dr Iwona Maciejowska

mgr Lidia Michalska

dr Ewa Odrowąż

dr Michał Płotek

mgr Justyna Polaczek

mgr Magdalena Procner

dr Grzegorz Stopa

dr hab. Elżbieta Szostak

 

Do roku 2013/14 osobą odpowiedzialną za organizację Konkursu była dr Zofia Kluz.

W latach 2014-2018 osobą odpowiedzialną za organizację Konkursu była dr Ewa Odrowąż.

Wszystkie informacje organizacyjne, warunki uczestnictwa, zadania z odpowiedziami, wyniki znajdują się na stronie Fundacji PRO CHEMIA.