Karol Dudek-Różycki

dr Karol Dudek-Różycki

 

Jednostka: Zakład Dydaktyki Chemii, Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

 

Specjalizacja: Dydaktyka chemii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Szkolenia nauczycieli.

 

Działalność organizacyjna

1. Koordynator Warsztatów „Ostatni Dzwonek przed Maturą”.

2. Członek komitetu okręgowego Olimpiady Chemicznej.

3. Koordynator spotkań Chemia nie jedno ma imię.

4. Członek komitetu organizacyjnego Wojewódzkiego konkursu wiedzy chemicznej dla uczniów LO

5. Członek komitetu organizacyjnego konferencji:

 • "Sesja dla nauczycieli chemii i przyrody" - konferencja cykliczna dwa razy do roku, organizowana przez ZDCh UJ oraz Krakowski Oddziału Sekcji Dydaktyki Chemii PTChem".
 • "Forum Młodych Chemików", Kraków 2011.
 • "Szkoła letnia ESTABLISH", Kraków 2012.
 • "Szkoła zimowa SAILS/ESTABLISH", Kraków 2013.
 • "Szkoła zimowa SAILS", Kraków 2014.
 • "Szkoła zimowa SAILS", Kraków 2015.

6. Członek zespołu redakcyjnego czasopisma Niedziałki.

7. Koordynator Próbnej matury z Wydziałem Chemii UJ.


 

Przynależność do organizacji

 

Spis publikacji

 1. Ostrowska K. , Dudek K., Musielak B., Synthesis of the New Heterocyclic System 5,6,10b-Triazaacephenanthrylene, a Nitrogen Analogue of Aristolactams. HETEROCYCLES, Vol. 92, No. 7, 2016. (DOI : 10.3987/COM-16-13480) (IF = 1,076).
 2. Płotek M., Starosta R., Komarnicka K. U., Skórska-Stania A., Kołoczek P., Dudek K.,  Kyzioł A.,  Tertiary to secondary reduction of aminomethylphosphane derived from 1 ethylpiperazine as a result of its coordination to ruthenium(II) centre - The first insight into the nature of process. Journal of Molecular Structure, 1121 (2016) 104 – 110.  (IF = 1, 602)
 3. Krzeczkowska M., Orwat K., Dudek K., (red). Problemy współczesnej dydaktyki przedmiotów przyrodniczych oraz możliwości ich rozwiązania. Kraków 2015 ISBN 978-83-921505-5-5 (Książka)
 4. Wichur T., Płotek M., Dudek K., Wydajność reakcji., Niedziałki, 2, 2015, 46-49.
 5. Wichur T., Płotek M., Dudek K., Stres oksydacyjny u osób zatrutych tlenkiem węgla(II). Niedziałki, 2, 2015, 41-45.
 6. Wichur T., Płotek M., Dudek K., Węglowodory – część pierwsza. Niedziałki, 3, 2015, 85-91.
 7. Kluz Z., Dudek K., Poźniczek M., Czy próbna matura jest potrzebna?. Niedziałki, 3, 2015, 77-79.
 8. Bernard P., Dudek K., Orwat K., Im dalej w las, tym więcej drzew - ocenianie uczniów samodzielnie dociekających wiedzę. Aktualne problemy dydaktyki przedmiotów przyrodniczych, s. 39-50, Wydział Chemii UJ 2016
 9. Orwat K., Bernard P., Dudek K., Starego drzewa nie zegniesz, czyli jak szkolić nauczycieli z zakresu stosowania metod samodzielnego dociekania wiedzy przez uczniów (IBSE). Aktualne problemy dydaktyki przedmiotów przyrodniczych, s. 165-179, Wydział Chemii UJ 2016.
 10. Dudek K., Bernard P., Migdał-Mikuli A., Wpływ szkolenia z metodologii IBSE na umiejętności rozumowania naukowego u nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Aktualne problemy dydaktyki przedmiotów przyrodniczych, s. 171-180, Wydział Chemii UJ 2016.
 11. Bernard P., Dudek K., Szkolny eksperyment ilościowy - pomiary kolorymetryczne. Chemia w Szkole 1/2016 s. 45-48.
 12. Wichur T., Płotek M., Dudek K., Węglowodory – część druga. Niedziałki, 1, 2016, 16-23.
 13. Dudek K., Płotek M., Wichur T., Poćwicz przed konkursem. Niedziałki, 1, 2016, 24-25.
 14. Bernard P., Maciejowska I., Odrowąż E., Dudek K., Geoghegan R.,  Introduction of inquiry based science education into polish science curriculum – general findings of teachers’ attitude, Chemistry-Didactits-Ecology-Meterology 2012. (4 punkty)
 15. Dudek K., Nowe podręczniki do szkół ponadgimnazjalnych, Chemia w Szkole, 2/2012.
 16. Dudek K., Dlaczego kolorowy płyn do mycia naczyń podczas pienienia zmienia kolor na biały?, Sekrety Nauki nr 10, 2013, s.8.
 17. Dudek K., Bernard P., Szkolny eksperyment ilościowy – otrzymywanie gazów, Chemia w Szkole, 3/2013. S.5-8.
 18. Dudek K., Płotek M., Smusz S., Kopytek A., Ocenianie - problemy etyczne każdego z nauczycieli, [w:] Młodzi naukowcy dla polskiej nauki IX, Nauki Humanistyczne i społeczno-ekonomiczne, t.1. Kraków 2012 s. 144-150.
 19. Dudek K., Płotek M., Ostatni Dzwonek przed maturą, Niedziałki, 2, 2013, p. 46-48.
 20. Dudek K., Płotek M., Ostatni Dzwonek Przed Maturą - Elektrochemia. Repetytorium maturzysty. Fundacja Pro Chemia przy Wydziale Chemii UJ, Kraków, 2013, ISBN 978-83-921060-9-8 (Książka)
 21. Płotek M., Dudek K., Kyzioł A., Selected copper(I) complexes as potential anticancer agent., Chemik, 67, 12, 2013, 11-15. (4 punkty)
 22. Dudek K., Płotek M., Ostatni Dzwonek przed maturą, Niedziałki, 3, 2013, 70-72.
 23. Płotek M., Dudek K., Orwat K., Kyzioł A., W poszukiwaniu leku przeciwnowotworowego – związki kompleksowe miedzi(I), Niedziałki, 4, 2013, 77-80.
 24. Dudek K., Płotek M., Wichur T., Ostatni Dzwonek przed maturą., Niedziałki, 1/2014, 23-25.
 25. Dudek K., Kopytek A., Płotek M., Smusz S., Ocenianie w szkole – trud i odpowiedzialność., Zeszyty Naukowe Towarszytwa Doktoranów UJ., Nauki Ścisłe, Nr 6 (1/2013).
 26. Dudek K., Płotek M., Wichur T., Ostatni Dzwonek przed maturą, Niedziałki, 2/2014, 45-48.
 27. Płotek M., Dudek K., Wichur T., Warsztaty maturalne – próba charakterystyki., Niedziałki, 4, 2013, 95-97.
 28. Płotek M., Dudek K., Wichur T., Warsztaty maturalne „Ostatni dzwonek przed maturą”, Biuletyn przedmiotów przyrodniczych., 49 (1/2014), 47-48.
 29. Rolka B., Dudek K., Płotek M., Wichur T., Orwat K., Ostatni dzwonek przed maturą z chemii. Powtórz, usystematyzuj, zapamiętaj., Fundacja Pro Chemia przy Wydziale Chemii UJ, Kraków, 2014, ISBN 978-83-938424-1-4 (Książka)
 30. Orwat K.., Bernard P., Dudek K., Inquiry Based Science Education – bringing theory to practice,  Science and Technology Education for the 21st Century. Research and Research Oriented Studies. Proceedings of the 9th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe, pp. 225-238, Gaudeamus 2014
 31. Dudek K.., Bernard P., Migdał-Mikuli A.,  Reasoning skills of Polish science teachers, Science and Technology Education for the 21st Century. Research and Research Oriented Studies. Proceedings of the 9th IOSTE Symposium for Central and Eastern Europe, pp. 78-90, Gaudeamus 2014
 32. Kaczyńska A., Dudek K., Płotek M., W domowym zaciszu również jest chemia – mydło i jego właściwości, Biuletyn przedmiotów przyrodniczych., 51 (3/2014), 31-35.
 33. Wichur T., Dudek K.., Płotek M.,  Sole uwodnione w zadaniach obliczeniowych, Niedziałki, 4, 2014, 87-89.
 34. Rolka B., Dudek K., Płotek M., Wichur T., Ostatni dzwonek przed maturą z chemii. Powtórz, usystematyzuj, zapamiętaj., Niedziałki, 4, 2014, 92-96.
 35. Bernard P., Orwat K., Dudek K.,  O hydrolizie soli, Chemia w szkole, 6/2014 s. 22-25.
 36. Płotek M., Dudek K., „Ostatni dzwonek przed maturą”- warsztaty maturalne. Zeszyty Naukowe Towarszytwa Doktoranów UJ., Nauki Ścisłe, Nr 9 (2/2014).
 37. Dudek K., Płotek M., Quo vadis, maturo?, Niedziałki, 3, 2014, 52-57.
 38. Dudek K., Płotek M., Quo vadis, maturo?, Orbital, 6/2014, s. 241-246.
 39. Kaim-Słowik U., Dudek K., Płotek M., Ciekawy przykład enzymów. Niedziałki, 1, 2015, 6-10.
 40. Płotek M., Wichur T., Dudek K.., Mieszanie roztworów., Niedziałki, 1, 2015, 23-25.
 41. Dudek K., Bernard P., Polish lower and upper secondary school students’ conceptions of a scientist., Problems of Education in the 21st Century 2015; 63(63) pp. 40–52. (9 punktów)
 42. Orwat K., Bernard P., Dudek K., O hydrolizie chlorków.,  Chemia w szkole 1/2015 s. 5-11.
 43. Dudek K., Bernard P., Odrowąż E., First steps in Assessment of students’ inquiry: A case study of non –experienced chemistry teacher., State-of-the-art and future perspectives. Proceedings of the 1st Ibnternational Baltic Symposium on Science and Technology Education. pp.42-44. Siauliai 2015. ISBN 978-609-95513-2-6.
 44. Barcińska G., Dudek K., Gnerowicz-Siudak K., Jelińska-Kazimierczuk M., Litwin M., Megiel M., Płotek M., Styka-Wlazło Sz., Wichur T., Teraz matura 2016.,Wydawnictwo: Nowa Era, Warszawa 2015, ISBN 978-83-267-2484-8 (Książka)

 

Komunikaty na konferencjach

 1. Dębowska A., Dudek K., Płotek M., Wichur T., Samodzielne eksperymentowanie – radość i nauka. XXII Ogólnopolski Zjazd PSNPP O świetle w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Toruń, 19-20 września 2015.
 2. Wichur T., Dudek K., Płotek M., Nowa Podstawa programowa z chemii, nowe wyzwania – przygotowanie do egzaminu maturalnego na Wydziale Chemii UJ. XXII Ogólnopolski Zjazd PSNPP O świetle w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Toruń, 19-20 września 2015.
 3. Wichur T., Dudek K., Płotek M., Wychodząc naprzeciw potrzebom maturzystów, czyli o nowej inicjatywie Wydziału Chemii UJ. XXII Ogólnopolski Zjazd PSNPP O świetle w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Toruń, 19-20 września 2015.
 4. Płotek M., Dudek K., Wichur T., Ostatni Dzwonek przed Maturą z Chemii: Powtórz, usystematyzuj, zapamiętaj. XXII Ogólnopolski Zjazd PSNPP O świetle w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Toruń, 19-20 września 2015.
 5. Karol Dudek, Anna Migdał - Mikuli, Paweł Bernard Implementation and effectiveness tests of chemical education based on IBSE at upper secondary school level. The nwu-Winterschool in Essen, Germany from February, 12th –15th  February 2013.
 6. Małgorzata Krzeczkowska, Iwona Maciejowska, Karol Dudek, Nauczanie kształtujące postawy badawcze uczniów – nowe materiały dydaktyczne projektu ESTABLISH, 47. Sesja Naukowa dla Nauczycieli, Kraków 2012.
 7. Karol Dudek, Paweł Bernard, Anna Migdał – Mikuli  Synthesis and properties of gasses inquiry based experiment for upper secondary school The Present  And Perspectives Of Didactics Of Chemistry III. 29-31.05.2013 Donovaly, Slovakia.
 8. Karol Dudek, Nauczanie przez odkrywanie w kontekście polskiej podstawy programowej I jego wpływ na wizerunek naukowca, Wpływ młodych naukowców na Osiągnięcia Polskiej Nauki., Kraków 16.12.2013.
 9. Karol Dudek, Nauczanie przez odkrywanie w kontekście polskiej podstawy programowej I jego wpływ na wizerunek naukowca, III Spotkanie w IV edycji Salonu Naukowego Doktorantów UJ, 10.12.2012 Kraków.
 10. Dudek K., Bernard P., Wizerunek naukowca oczami polskich uczniów, The 56th Congres of PTChem and SITPChem,   16-20.09.2013, Siedlce, Poland, poster S12P03, Book of Abstract p.612.
 11. Bernard P., Dudek K., Projekt SAILS –  strategie oceniania IBSE, The 56th Congres of PTChem and SITPChem, 16-20.09.2013, Siedlce, Poland, komunikat S12K10, Book of Abstract p.610.
 12. Płotek M., Dudek K., „Ostatni dzwonek przed maturą” warsztaty dla maturzystów – nowa inicjatywa Wydziału Chemii UJ, The 56thCongres of PTChem and SITPChem, 16-20.09.2013, Siedlce, Poland, poster S12P14, Book of Abstract p. 617.
 13. Dudek K., Płotek M., „Ostatni dzwonek przed maturą – elektrochemia – repetytorium maturzysty”, The 56thCongres of PTChem and SITPChem, 16-20.09.2013, Siedlce, Poland,poster S12P04, Book of Abstract p. 612.
 14. Płotek M., Dudek K., „Ostatni dzwonek przed maturą” warsztaty dla maturzystów – nowa inicjatywa Wydziału Chemii UJ, XX Ogólnopolski Zjazd PSNPP „Interdyscyplinarność w edukacji przyrodniczej i matematycznej”, 20-22.09.2013, Toruń, Poland,poster P12, Book of abstract p. 20.
 15. Dudek K., Płotek M., „Ostatni dzwonek przed maturą – elektrochemia – repetytorium maturzysty”, XX Ogólnopolski Zjazd PSNPP „Interdyscyplinarność w edukacji przyrodniczej i matematycznej”, 20-22.09.2013, Toruń, Poland, poster P11, Book of abstract p. 20.
 16. Dudek K., Bernard P., Wizerunek naukowca oczami polskich uczniów, XX Ogólnopolski Zjazd PSNPP „Interdyscyplinarność w edukacji przyrodniczej i matematycznej”, 20-22.09.2013, Toruń, Poland, poster P13, Book of abstract p. 20.
 17. Orwat K., Dudek K., Bernard P., Sailing on an anolyte – results of a case study on galvanic cells unit at upper secondary school level., Science and Mathematics Education Conference, Dublin.
 18. Dudek K., Bernard P., Migdał – Mikuli A., Reasoning skills of Polish science teachers., RESEARCH, THEORY AND PRACTICE ON CHEMISTRY DIDACTICS” conference and IOSTE - symposium held in Hradec Králové, Czech Republic.
 19. Orwat K., Dudek K., Bernard P., Jak oceniać uczniów pracujących metodami samodzielnego dochodzenia do wiedzy - Projekt SAILS., XVI Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii - 20-22 czerwca 2014 - Janów Lubelski.
 20. Płotek M., Dudek K., „Ostatni dzwonek przed maturą” warsztaty dla maturzystów – nowa inicjatywa Wydziału Chemii UJ, XVI Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii - 20-22 czerwca 2014 - Janów Lubelski.
 21. Dudek K., Płotek M., „Ostatni dzwonek przed maturą – elektrochemia – repetytorium maturzysty”, XVI Szkoła Problemów Dydaktyki Chemii - 20-22 czerwca 2014 - Janów Lubelski.
 22. Orwat K., Dudek K., Bernard P., Jak oceniać uczniów pracujących metodami samodzielnego dochodzenia do wiedzy - Projekt SAILS., XXI Ogólnopolski Zjazd PSNPP Interaktywność w naukach przyrodniczych. Toruń, 12-14 września 2014.
 23. Grygo -  Szymanko E., Świt P., Dudek K., Płotek M.,  Obieg wody w przyrodzie., XXI Ogólnopolski Zjazd PSNPP Interaktywność w naukach przyrodniczych. Toruń, 12-14 września 2014.
 24. Świt P., Grygo -  Szymanko E.,  Dudek K., Płotek M.,  Obserwacje pogody., XXI Ogólnopolski Zjazd PSNPP Interaktywność w naukach przyrodniczych. Toruń, 12-14 września 2014.
 25. Kaczyńska A.,  Dudek K., Płotek M.,  W domowym zaciszu również jest chemia – mydło i jego właściwości . XXI Ogólnopolski Zjazd PSNPP Interaktywność w naukach przyrodniczych. Toruń, 12-14 września 2014.
 26. Warszyńska M., Stankiewicz A., Dudek K., Reakcje oscylacyjne., IV Ogólnopolskie Forum Młodych  Chemików., Warszawa  4-7 września 2014.
 27. Dudek K., The influence of the IBSE training on Polish teachers‘ reasoning skills., Reason Spring School, Munich, Germany, 5-7.03.2015.
 28. Dudek K., Krzemińska – Kaczyńska A., Jak ocenić uczniów  pracujących metodami samodzielnego dochodzenia do wiedzy? -  praca z uczniem zdolnym okazją do testowania nowych metod dydaktycznych., Poznać, docenić, rozwijać - uczeń zdolny w praktyce krakowskiej edukacji. Kraków. 7.10.2014.
 29. Dudek K.., Bernard P., Odrowąż E., First steps in assessment of students- inquiry - case study of non-experienced chemistry teacher, 1st Ibnternational Baltic Symposium on Science and Technology Education. 15-18 June, 2015. Siauliai, Litwa.
 30. Dudek K., Bernard P., Migdał – Mikuli A., Reasoning skills of Polish science teachers., Progress in biomedicine and neuromedicine, Kraków 21-23.06.2015.  
 31. Dębowska A., Dudek K., Chemia nie tylko w szkole…, 52. Sesja Naukowa dla Nauczycieli chemii i przyrody, Kraków, 19-20.06.2015.
 32. Dudek K., Bernard P., Wpływ szkolenia z pracy metoda IBSE na rozwój umiejętności rozumowania naukowego u nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. 52. Sesja Naukowa dla Nauczycieli chemii i przyrody, Kraków, 19-20.06.2015.
 33. Kaczyńska A.,  Dudek K., Płotek M.,  W domowym zaciszu również jest chemia – mydło i jego właściwości . 52. Sesja Naukowa dla Nauczycieli chemii i przyrody, Kraków, 19-20.06.2015.
 34. Krzeczkowska M., Bernard P., Dudek K., Które paliwo jest najlepsze? Ocena umiejętności badawczych ucznia w projekcie SAILS. 52. Sesja Naukowa dla Nauczycieli chemii i przyrody, Kraków, 19-20.06.2015.
 35. Odrowąż E., Dudek K., Bernard P., Ocenianie umiejętności badawczych uczniów – zajęcia przygotowane w oparciu o jednostkę dydaktyczną SAILS – „Właściwości polimerów”. 52. Sesja Naukowa dla Nauczycieli chemii i przyrody, Kraków, 19-20.06.2015.
 36. Orwat K., Dudek K., Bernard P., Jak oceniać uczniów pracujących metodami samodzielnego dochodzenia do wiedzy - Projekt SAILS., 52. Sesja Naukowa dla Nauczycieli chemii i przyrody, Kraków, 19-20.06.2015.
 37. Wichur T., Dudek K., Płotek M., Weekendowe warsztaty dla maturzystów „Ostatni dzwonek przed maturą.” – Nowa inicjatywa Wydziału Chemii. 52. Sesja Naukowa dla Nauczycieli chemii i przyrody, Kraków, 19-20.06.2015.
 38. Dudek K., Krzemińska-Kaczyńska A., Miejsce przedmiotów przyrodniczych w programie matury międzynarodowej. XXII Ogólnopolski Zjazd PSNPP O świetle w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Toruń, 19-20 września 2015.

 

dr Karol Dudek-Różycki

Zakład Dydaktyki Chemii
Wydział Chemii UJ
ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków
pokój D2-23

tel.: +48 12 686 2587,
       +48 12 686 2447

e-mail: dudekk@chemia.uj.edu.pl