Tematyka czasopisma Niedziałki

W czasopiśmie zamieszczane są artykuły naukowe i popularnonaukowe z zakresu:

 • dydaktyki chemii,
 • dydaktyki przyrody i przedmiotów przyrodniczych,
 • historii chemii,
 • rozwoju chemii i technologii chemicznej,
 • zastosowania technologi informacyjno-komunikacyjnej w nauczaniu,
 • konspekty zajęć edukacyjnych,
 • materiały edukacyjne.

Autor nadsyłając pracę do druku oświadcza tym samym, że jest to jego praca i nie była oraz nie będzie w tej samej postaci publikowana w innym czasopiśmie.

Redakcja nie płaci honorarium autorskiego.

Artykuł jest wstępnie opiniowany przez redakcję oraz recenzenta. Artykuł  zakwalifikowany do publikacji jest odsyłany Autorowi wraz z uwagami redakcji i recenzenta. Autor powinien zwrócić artykuł po poprawkach redakcyjnych i recenzenta najpóźniej w ciągu 2 tygodni.

Autor artykułu otrzymuje 5 egzemplarzy numeru w którym ukazał się jego artykuł.

Przygotowanie manuskryptu

Porządek artykułu:

1. Tytuł: Times New Roman 14p. pogrubiony.

2. Imiona i nazwiska autorów: Times New Roman 12p. pogrubiony.

3. Miejsca pracy wszystkich Autorów oraz adres e-mail głównego Autora: Times New Roman 12p.

4. Treść artykułu. Times New Roman 12p. pojedyncze odstępy między wierszami. Długość artykułu nie jest ograniczona i powinna być dostosowana do rodzaju publikacji. W przypadku artykułów długich Redakcja zastrzega sobie prawo rozdzielenia artykułu na 2 lub więcej części.

5. Rysunki, wzory, wykresy, tabele i schematy powinny posiadać osobne numeracje i tytuły. Tytuły i numery tabel, zamieszczane są nad tabelą, zaś pozostałych elementów poniżej.

6. Elementy graficzne powinny być zamieszczone w odpowiednim miejscu w tekście. Wszystkie obiekty graficzne należy dodatkowo wysłać jako osobne pliki. Nazwy plików powinny być zbieżne z tytułami obiektów w tekście. Autor powinien zadbać o odpowiednią jakość nadsyłanej grafiki. Pliki graficzne nie powinny być większe niż 1 Mb.

7. Literatura. Literatura powinna być cytowana w linii tekstu w nawiasach kwadratowych np.: [1]. Spis cytowanej literatury powinien być utworzony wedle schematu:

 

 

 1. Kowalski K., Nowak J.: Tytuł publikacji. Tytuł czasopisma Rok wydania, Tom, Numer, Strona.
 2. Kowalski K.: Tytuł książki. Nazwa wydawnictwa Rok wydania, Strona.
 3. Strona internetowa "http://www.zmnch.pl" www.zmnch.pl data zaczerpnięcia informacji.
 4. Kowalski K.: Nazwa doniesienia konferencyjnego. Nazwa konferencji. Materiały konferencyjne Rok wydania, Strona

9. Gotowy manuskrypt należy zapisać w postaci edytowalnego pliku Microsoft Word lub OpenOffice (wersja dowolna).

10. Manuskrypt wraz z plikami graficznymi należy wysłać na adres e-mail: bros@chemia.uj.edu.pl z tytułem "Niedziałki artykuł" (Uwaga! e-mail nie powinien być większy niż 10 MB. Gdy rozmiar e-maila przekracza 4 MB proszę rozdzielić wiadomość na kilka mniejszych i w tytule ponumerować części"). Odebranie artykułu będzie potwierdzane wiadomością zwrotną.