Aktualności Aktualności

I etap 66 Olimpiady Chemicznej

Opublikowano: 10.12.2019; Autor: Ewa Odrowąż

Wyniki I etapu 66 Olimpiady Chemicznej będą dostępne na stronie Olimpiady
w środę 11 grudnia w godzinach popołudniowych/wieczornych.

Termin wglądu do prac:
czwartek 12 grudnia: godz. 12.30 - 14.30 i 18.30 - 19.30 pokój D2-03
piątek 13 grudnia: 11.00 - 13.00 pokój D2-03
poniedziałek 16 grudnia: 14.00 - 17.00 pokój D2-03

Ewa Odrowąż

Terminy zajęć z dydaktyki (nowy tryb)

Opublikowano: 26.09.2019; Autor: Paweł Bernard

Podstawy dydaktyki

G1: Środa 16:30-18:45, sala A1-03, zajęcia rozpoczynają się 2.10.2019

G2: Piątek 7:30-9:45, sala A1-04, zajęcia rozpoczynają się 4.10.2019


Dydaktyka Chemii I (10 spotkań w semestrze)

G1: Poniedziałek 17:30-19:30, sala A1-13, zajęcia rozpoczynają się 7.10.2019

G2: Czwartek 16:00-18:00, sala A1-03, zajęcia rozpoczynają się 10.10.2019

Rejestracja do grup na zajęcia Psychologia I i Pedagogika I

Opublikowano: 26.09.2019; Autor: Paweł Bernard

Osoby dla których zabrakło miejsc na kursie Psychologii I lub Pedagogiki I prosimy o kontakt z biurem SPUJ (studium.pedagogiczne@uj.edu.pl). Uzyskaliśmy zapewnienie, że kolejne grupy będą otwierane systematycznie, ale SPUJ musi wiedzieć jak duże jest zapotrzebowanie. Istnieje również możliwość otwarcia grup dedykowanych kierunkowi/rocznikowi, ale musi zebrać się grupa ok. 12 osób i ustalić dogodny termin. Sytuację omówimy podczas wtorkowego zebrania.

Przygotowanie dydaktyczne - zajęcia na Wydziale Chemii UJ

Opublikowano: 13.09.2019; Autor: Paweł Bernard

W związku z wejściem w życie Nowych Standardów Kształcenia Nauczycieli, rozporządzenie MNiSW z 25.07.2019 r., studenci, którzy w roku akademickim 2019/2020 rozpoczynają przygotowanie do zawodu nauczyciela, realizują je w tzw. nowym trybie. Informacje na temat przygotowania dydaktycznego w ZDCh są dostępne w zakładce "Kurs dydaktyki chemii - nowy tryb".

Zebranie informacyjne dla studentów realizujących przygotowanie w nowym trybie odbędzie się w dniu 1 października 2019 w sali A0-03 w następujących godzinach:

  • godz. 14.00 - II rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich)
  • godz. 14.30 - I rok studiów drugiego stopnia (magisterskich)
  • godz. 15.00 - III rok studiów pierwszego stopnia (licencjackich)

 

Podczas zebrania zostanie omówiony program przygotowania dydaktycznego. Rejestracja na kursy organizowane na Wydziale Chemii rozpocznie się po zebraniu, lub na podstawie list sporządzonych podczas zebrania.

Przypominamy o konieczności rejestracji na kursy Pedagogiki i Psychologii dla nauczycieli prowadzone przez Studium Pedagogiczne UJ. Przed rejestracją należy złożyć do Dziekana ds. studenckich prośbę  o zgodę na realizowanie bloku zajęć psychologiczno-pedagogicznych dla nauczycieli. Rejestracja na kursy organizowane przez Studium Pedagogiczne UJ rozpocznie się 23.09. Należy zapisać się na kursy „Pedagogika dla nauczycieli – I” i „Psychologia dla nauczycieli –  I”. Więcej informacji nt. kursów realizowanych przez SPUJ.

Pytania odnośnie "nowego trybu" proszę kierować na adres: pawel.bernard@uj.edu.pl

Studenci I roku studiów II stopnia, którzy rozpoczęli przygotowanie na III roku studiów I stopnia, kontynuują przygotowanie w starym trybie. Pytania odnośnie "starego trybu" proszę kierować na adres: zdch@chemia.uj.edu.pl

Uprawnienia do nauczania chemii

Opublikowano: 9.09.2019; Autor: Iwona Maciejowska

Zachęcamy studentów Wydziału Chemii UJ do zdobywania uprawnień do nauczania chemii w szkołach podstawowych, liceach i technikach. W Polsce brakuje nauczycieli chemii!
Od tego roku akademickiego wchodzi w życie nowe rozporządzenie MNiSW z 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia. Standardy opisują kursy pedagogiczne i psychologiczne oraz emisji głosu realizowane w Studium Pedagogicznym UJ oraz kursy dydaktyczne realizowane w Zakładzie Dydaktyki Chemii na naszym Wydziale.
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacją na temat organizacji zajęć przygotowania pedagogicznego  pod adresem:  http://www.sp.uj.edu.pl/studia/stacjonarne.

Pokazy doświadczeń

Opublikowano: 4.02.2019; Autor: Paweł Broś

W drugim semestrze roku akademickiego 2018/2019 zapraszamy na nowe pokazy chemiczne: "Chemia i światło" i "Chemik na miejscu zbrodni" oraz "Pokazy kriogeniczne". Spotkania będą sie odbywać w wybrane czwartki o godz. 10:30-12:00 oraz o godz. 12:45-14:15.
Serdecznie zapraszamy! Terminy i rezerwacja miejsc

Konkurs na videoclip - IYPT 2019

Opublikowano: 12.09.2018; Autor: Iwona Maciejowska

Rok 2019 został ogłoszony przez UNESCO Międzynarodowym Rokiem Układu Okresowego (https://www.iypt2019.org/). Będziemy regularnie  informować o międzynarodowych i krajowych inicjatywach z tym związanych.
Regulamin konkursu na 90 s video na temat pierwiastków chemicznych organizowanego przez EYCN dla uczniów i studentów tutaj

Ochrona danych osobowych

Opublikowano: 9.07.2018

Szanowni Państwo
otrzymujący powiadomienia o wydarzeniach i inicjatywach organizowanych przez pracowników Zakładu Dydaktyki Chemii UJ.

Prosimy o zapoznanie się z przepisami dotyczącymi ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych (adresy e-mail).
Szczegółowe informacje

Materiały dydaktyczne projektu SAILS

Opublikowano: 31.05.2017; Autor: Paweł Bernard

Zapraszamy do korzystania z udostępnionych na naszej stronie materiałów dydaktycznych dotyczących oceniania uczniów pracujących metodą IBSE. Materiały  opracowano w ramach realizacji projektu SAILS.

Więcej informacji

Katalityczne właściwości nanomateriałów - materiały dydaktyczne

Opublikowano: 18.01.2017; Autor: Iwona Maciejowska

Opracowane w ramach projektu IRRESISTIBLE materiały dydaktyczne dla nauczycieli (scenariusze zajęć modułu „Katalityczne właściwości nanomateriałów”, prezentacja „Chleb z powietrza”) i uczniów (karty pracy oraz materiały źródłowe) są już gotowe do wykorzystania. Zajęcia dotyczą m.in. katalizy, nanotechnologii, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, pracy naukowców, odpowiedzialnych badań i innowacji oraz budowania interaktywnych eksponatów wystawowych.

 

Książka dostępna online

Opublikowano: 12.05.2016; Autor: Paweł Bernard

Miło jest nam poinformować, że książka „Aktualne problemy dydaktyki przedmiotów przyrodniczych", powstała na podstawie wystąpień przedstawionych podczas zeszłorocznej Sesji Naukowej dla Nauczycieli jest już dostępna na naszej stronie:

Aktualne problemy dydaktyki przedmiotów przyrodniczych

 

Studia podyplomowe "Chemia dla nauczycieli"

Studia przeznaczone są dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia do nauczania chemii na poziomie gimnazjum  i szkół ponadgimnazjalnych, ukończyły studia magisterskie i posiadają uprawnienia do nauczania innych (pokrewnych) przedmiotów. Program studiów jest zgodny z obowiązującymi od stycznia 2012 roku standardami kształcenia nauczycieli.

Czas trwania:

3 semestry -  435 godzin (60 pkt. ECTS) w tym 60 godz. praktyk (konieczność odbycia praktyk wynika z rozporządzenia MNiSW)

Ramowy program studiów oraz szczegółowy opis kursów.

Opłata za całe studia:
4000 zł - płatne w 3 ratach (semestr I - 1500 zł, semestr II - 1500 zł, semestr III - 1000 zł)


Więcej informacji

Pokazy doświadczeń chemicznych

Pracownicy Zakładu Dydaktyki Chemii od 2006 roku organizują pokazy ciekawych doświadczeń pt. „Spotkania z ciekawą chemią". Od kilku lat zajmują się także organizacją pokazów kriogenicznych, które zostały zapoczątkowane przez samego prof. Karola Olszewskiego. Celem pokazów jest ukazanie, że chemia jest ciekawą i widowiskową dziedziną nauki oraz rozszerzenie ich wiedzy o przebiegu różnorakich reakcji chemicznych, a także przedstawianie niezwykłych właściwości substancji w niskich temperaturach.

Każdego roku w pokazach uczestniczy około 6000 uczniów przyjeżdżających nie tylko z Krakowa i okolic, ale i z wielu odległych miejscowości.

Więcej informacji

Konkurs wiedzy chemicznej

Wojewódzki Konkurs Wiedzy Chemicznej jest organizowany od roku 1988 przez pracowników Zakładu Dydaktyki Chemii oraz Fundację PRO CHEMIA przy Wydziale Chemii UJ.

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów chemią oraz umożliwienie im sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności. Udział w Konkursie nie wymaga tak zaawansowanej wiedzy chemicznej jak w przypadku Olimpiady Chemicznej. Poziom wymagań jest zgodny z podstawą programową nauczania chemii dla III i IV etapu edukacyjnego.

Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla uczniów klas II i klas maturalnych szkół ponadgimnazjalnych.

Więcej informacji

Na skróty Na skróty

Książki ZDCh dostępne online Książki ZDCh dostępne online

UWAGA!

Rejestracja na pokazy i warsztaty organizowane przez ZDCh odbywa się przez stronę Fundacji PRO CHEMIA

www.prochemia.org